Rødt Harstad vil uttrykke sin sterke kritikk mot både Russland og USA sitt stormaktsspill rundt Ukraina. Vi fordømmer Russlands undergraving av Ukrainas suverenitet. Vi fordømmer angrep på demokrati, frihet og folkerett uansett hvem som står bak. Vi vil markere oss mot både russisk tvangsdiplomati og USA sin eksponering østover og forsyning av NATO-våpen til konfliktområder.

Norge har all grunn til å jobbe for fredelige løsninger på konflikter. Samarbeid og dialog må til for å dempe risiko for krig. Det er derfor skuffende at norske myndigheter ikke vil avlyse eller flytte øvelsen Cold Response. Å hevde at dette er å vise svakhet, er selve krigens logikk. Med 45 000 utenlandske soldater hit til Norge, legger vi sjøl opp til at vi kan bli en fremtidig slagmark for stormaktsspillet.

Høyreregjeringa startet denne opptrappinga av spenningene i vår landsdel da de godkjente at Tromsøs befolkning skal utgjøre et levende skjold mot angrep på amerikanske ubåter i overflatestilling. I tillegg har de stilt både Evenes flyplass og Ramsund orlogsstasjon til amerikansk disposisjon. Vi kan ikke lenger gi vår nabo i øst, garantier om at det ikke er våpen rettet mot dem fra norsk jord.

Den strategien som i dag føres fra NATO gjør at Europa blir konfliktområde og vi dras lenger og lenger inn i rivaliseringen mellom Russland og USA. Rødt ser et stort behov for å få på beina igjen en fredsbevegelse.