«Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig stakkar dem.

Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv.»


Dette uttrykte Arnulf Øverland i diktet «Du må ikke sove» i 1937. Diktet var en advarsel mot nazismens og fascismens herjinger i Europa. Dikterens ord har fått ny aktualitet 85 år etter at de ble skrevet.

Putin og Russlands angrep på Ukraina er kaldblodig og planlagt. Invasjonen er et grovt brudd på folkeretten og på grunnleggende menneskelig anstendighet. Vi har nå krig i Europa. Vi trodde det hørte historien til. Forestillingen om fred på vårt kontinent er knust.

TV-bilder viser barn som frykter for eget liv, og livet til foreldre, søsken og andre som står de nær. Det er grusomt å se barn på TV som sier «Æ vil ikkje dø», mens tårne triller og stemmen brister.

Norge må, i likhet med andre i Europa, stille opp for det Ukrainske folk. Vi må være beredt til å ta imot vår andel flyktninger fra Ukraina. La det ikke være tvil om det.

I tillegg må Norge – som en stormakt på gassleveranser – stille opp og bidra til at Europa får stabil tilførsel av gass, slik at de ikke blir avhengig av gass fra Russland. Det er mer viktig enn noen gang. Det er strategisk viktig for våre allierte og partnere i Europa.

Verdenssamfunnet må gjennom sanksjoner vise sin avsky mot Putin og Russlands handlinger. Idrettens flytting av arrangementer fra Russland de siste dagene er en god start. Det samme er økonomiske sanksjoner som stopp på finansieringen av Russlands utenlandsgjeld, og det å kanskje stenge Russland ute av det internasjonale betalingssystemet Swift.

Nå gjelder det å holde hodet kaldt og hjertet varmt. Vi skal vise vår avsky mot Putin og Russlands barbariske brutalitet, men også vår nestekjærlighet og solidaritet med det Ukrainske folk.

For å si det med Arnulf Øverlands ord:

«Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med sist pust av min stemme: Du har ikke lov til å gå der å glemme».