Rune Stenstrøm tok opp muligheten for å bygge en skatepark i Harstad med to ulike utvalg tirsdag.

Først i Økonomi-, klima- og miljøutvalget og deretter i Utvalg for oppvekst og kultur. Begge steder etterlyste han en mulighetsstudie eller utredning av ny skatepark i Harstad.

– Hvor står saken i dag? Jeg tror vi ba om en utredning for mange år siden, sa Stenstrøm.

Svar skyldig

Senest i juni i år tok Stemstrøm opp saken i kommunestyret.

Mens administrasjonen ble svar skyldig i det første møtet, hadde oppvekstsjef Henry Andersen funnet svar i det andre.

– En utredning er på vei. Vi skal se på kostnader og ønsker, men det vil være synd å lage en park som bare brukes noen måneder i året. Det kan være aktuelt å ha parken under tak, sier Andersen.

Oppvekstsjefen forteller at også støy er et moment når det skal lages slike parker.

– Reglene sier at det skal være minst 150 meter til nærmeste bolighus. Tidligere har det blant annet vært skateparker på Stangnes og nær folkeparken, men en erfaring var de lå så usentralt til at ungdommene ikke brukte dem, sier Andersen.

Sommeren 2019 åpnet Harstad Sentrum Skatepark på torvet. Det sesongbaserte tilbudet ble gjennomført også i 2020 og 2021. Kommunen kaller selv prosjektet med skateramper, bordtennisbord og sittemøbler for en suksess.