iHarstad skrev tidligere om Kari-Mette Nilsen som mandag denne uken så det hun før bare hadde lest om i media: Beruset ungdom på Amfi Kanebogen.

Det er på ingen måte ungdommene hun vil ta. Hun stiller seg mer spørrende til at hun observerte voksne som glodde, men ikke spurte om noen trengte hjelp.

– Jeg prøvde å ta kontakt med politiet, men det var så mange tastevalg at jeg til slutt la på. Det er trist å oppleve og se at det politiet informerer om er en realitet. Det skjer selv på en mandag, sier hun, sier Nilsen.

Marius Bergan ved forebyggende enhet på Harstad Politistasjon sier at de kjenner til problemet.

– Akkurat dette tilfellet har vi ikke fått melding om, men vi er altfor klar over at saker som dette er en økende trend i Harstad, sier han.

– Alle må bidra

Forrige uke la politiet i Troms ut en video på Instagram hvor de oppfordret foresatte til å passe mer på barna sine i forbindelse med nettets og digitale overgrep.

Bergan mener foreldrene har et ansvar i ungdommens økende drikking også, men sier de ikke har det alene.

– Foreldrene sitter så absolutt på en veldig viktig nøkkel her. Når det er sagt er det veldig lett å rope: Hvor er foreldrene? Jeg tenker at når man har ungdom som drikker seg såpass berusa på en en mandag når du skal på skolen neste dag, så er det hele samfunnets anliggende. Dette er nok symptom på noe annet enn bare uoppmerksomme foreldre. Det er noen underliggende årsaker her som vi gjerne vil komme til bunns i. Her må hele landsbyen hjelpe til og fantastisk at Kari-Mette så dem og utgjorde en forskjell, sier han.

Mange årsaker

Bergan forteller at ferske tall fra Ungdata viser en stigende trend av alkoholkonsum blant byens ungdommer.

– Disse tallene bekrefter jo egentlig bare det som meldes fra både skole, foreldre og politiets egne opplevelser.

Han sier årsakene kan være mange.

– Man kan spekulere i de reelle årsakene, men de er trolig sammensatte. Det vi vet er at denne økningen har skjedd etter pandemien traff oss. Vi vet ikke om det har en sammenheng med korona, et resultat av manglende fritidsaktiviteter, trender i sosiale media, andre psykiske årsaker eller om ungdommen bare kjeder seg. 10 forskjellige ungdommer kan ha 10 forskjellige grunner, sier han.

Jobber med selgerne

Bergan mener at målet bør være et samarbeid hvor både instanser og samfunnet legge til rette for at ungdommen opplever mestring.

Politiet jobber nå målrettet mot de som selger alkohol til de unge.

– Vi ser at det kan være alt fra eldre venner til søsken, men også tidligere seksualforbrytere og personer i rusmiljøet. Mange unge er også freidige og spør fremmede som sier ja, forteller han.

Han mener og at ungdommen selv må på banen for å endre holdningene.

– Det er vi helt avhengige av. Det nytter ikke for en tilfeldig voksenperson og dukke opp for å spre nye holdninger. Dette krever et stort samarbeid og en kontinuitet i det forebyggende arbeidet, avslutter han.