I forkant av Kvæfjord kommunestyres skolenedleggelse på Flesnes var FAU på banen og sa at elevene må få muligheten til å gå på Sigerfjord skole. FAU har i ettertid sendt ut denne meldingen om Strand skole og eventuell misforståelser rundt denne.

FAU ved Flesnes oppvekstsenter ønsker for ordens skyld å klargjøre noe for alle interesserte og parter - sist men ikke minst ansatte og elever på Strand skole

Det må fra FAU presiseres at vi IKKE er kjent med, og har ei heller ønsket å formidle et negativt inntrykk av Strand skole!

Som geografisk nærmeste skole, og skolen som blir ansett som mest praktisk for oss, med venner og bekjente osv, var Sigerfjord skole ønsket som nærskole Det ble også enstemmig vedtatt i går av Kvæfjord Kommunestyre.