Gå til sidens hovedinnhold

Vil oppheve vedtak om 1 million kroner til Visit Harstad-ledet prosjekt

Etter at det ble stilt spørsmål rundt habiliteten til næringssjef Bjørn Akselsen opphever Harstad kommune tildelingen av penger til prosjektet Opplevelses-Harstad.

Plan- og næringsutvalget tildelte i sitt møte 8. februar næringsfondsmidler til tre ulike prosjekter. I møtet - og i ettertid - er det er stilt spørsmål rundt habiliteten til næringssjef Bjørn Akselsen. Han sitter i styret til Visit Harstad, som er delaktig i ett av prosjektene som fikk tildelt penger.

Mest penger gikk til Opplevelses-Harstad, der Visit Harstad-leder Jan-Erik Kristoffersen er prosjektleder.

– Bjørn Akselsen var på forhånd erklært inhabil i saksbehandlingen av kommunedirektør Hugo Thode Hansen. Næringsrådgiver Per Åge Nygård foresto saksbehandlingen og forela sakene til godkjenning hos kommunedirektøren. Ved en feil står Bjørn Akselsen sitt navn på sakspapirene, selv om han ikke har deltatt i saksbehandlingen, skriver varaordfører Espen Ludviksen i en pressemelding. Ludviksen er er utvalgsleder for plan og næring.

Les mer

Kritisk til Visit Harstad-støtte: – Rart at det øses ut millioner til selskapet

Vil beholde tillitt

I ettertid har det kommet inn en lovlighetsklage på vedtakene i to av sakene som ble behandlet i møtet, blant annet med bakgrunn i rollen til næringssjefen.

– Lovlighetsklagen skal fremmes for det folkevalgte organ som har avgjort saken. Lovlighetsklagen vil bli lagt fram for behandling i plan- og næringsutvalgets møte den 8. mars, skriver Ludviksen.

Han sier at Harstad kommune er opptatt av at det ikke skal kunne rokkes ved tilliten til den kommunale saksbehandlingen og vedtakene som politikerne i utvalgene har truffet. Kommunedirektør Hugo Thode Hansen har allerede konkludert med at han tilrår at vedtakene i disse to sakene oppheves. Det vil bety at sakene tas opp til ny behandling i plan- og næringsutvalget.

Les mer

Næringssjefen: – Mitt navn kom på sakspapirene ved en feil

– Uheldig at navnet sto på papirene

Utvalgsleder Espen Ludviksen er tilfreds med kommunedirektørens tilrådning og har besluttet at sakene settes opp til ny behandling i plan- og næringsutvalgets møte den 8. mars. Ny behandling vil være betinget av at utvalget slutter seg til innstillingen i saken fra kommunedirektøren.

De to sakene omhandler Opplevelsesharstad og Attraktiv konferanseby.

- Vi ser at dette er uheldig at Bjørn Akselsen sitt navn står på sakspapirene. Akselsen er svært opptatt av sin egen habilitet, og har ikke gjort noe feil i denne saken - eller påvirket utfallet. Alle opplysninger var kjent da politikerne foretok tildelingen, men vi ønsker ikke at det skal herske tvil rundt vår saksbehandling. Derfor tilrås det nå at vi nullstiller vedtakene i de to sakene og lar utvalget behandle sakene på nytt, sier utvalgsleder Ludviksen og kommunedirektør Hansen.

Opplevelses-Harstad

Av tildelingen som foreslås opphevet er Opplevelses-Harstad det største. Det ledes av en styringsgruppe bestående av fem representanter fra prosjektpartnerne: Visit Harstad, Harstad Sentrum AS, Harstadregionens Næringsforening, Harstad Profileringspool og Harstad Kommune.

Leder for prosjektet er Jan-Erik Kristoffersen som er leder av Visit Harstad.

Eksempler på delprosjekter i Opplevelses-Harstad er:

  • Torg-aktiviteter med fokus på handel og service
  • City-Dressing: profilering av byen og prosjektaktiviteter
  • Vertskapskurs og internt motivasjonsprogram for reiseliv, kultur og handel
  • Felles aktivitetskalender for Harstad, med spesielt fokus på kultur
  • Forankring og videreutvikling av «Harstad – Basecamp Nord-Norge»

Bygger videre på Sommer-Harstad

I korona-året 2020 ble pilotprosjektet "Sommer-Harstad" et viktig bidrag til næringslivet i regionen. Harstad, og Harstad sentrum, ble gjort til en samlingsarena for regionen. Prosjektet resulterte i en økt omsetning for handelsnæringen, sammenlignet med året før, og stor etterspørsel etter reiselivsprodukter.

Man fikk viktige erfaringer, målet er nå å sette Harstad på kartet igjennom hele 2021 gjennom prosjektet Opplevelses-Harstad.

"Vi ser at også 2021 kommer til å bli et nytt norgesferie-år, og ønsker i dette prosjektet å sette søkelys på hele året. Vi lærte mye av «Sommer-Harstad-prosjektet» i fjor og kommer til å bruke erfaringene med oss videre inn i dette prosjektet." står det å lese i søknaden som fikk gjennomslag i utvalget for plan og næring. Nå tyder alt på at prosjektet skal gjennom ny behandling neste måned.