Nordnorges mest spennende og folkerike region er området rundt Harstad og Narvik.

Det er ordførerne i de to grensebyene skjønt enige om. De ønsker nå å vise seg fram, og skape enda mer liv, og inviterer derfor fylkestingene i Troms og Finnmark og Nordland hit høsten 2022.

– Vi ser for oss at de to fylkestingene møtes for seg i Harstad og Narvik, og at man til slutt har en felles dag med roadshow der vi viser de fantastiske mulighetene som er her, sier Kari-Anne Opsal og Rune Edvardsen.

De tror at fylkespolitikerne og tilhørende administrasjon vet mye om hva som skjer i Hålogalandsregionen, men synes at fylkestingene for sjelden tar turen hit.

– Vi vil også vise det positive vi får til sammen, men også de utfordringene som ligger i å være kommuner på hver sin grense av fylkene, sier Edvardsen.

Unner hverandre suksess

Kari-Anne Opsal sier at vi bor i mulighetens region.

– Spesielt når Harstad og Narvik vokser mot hverandre, så er det i denne regionen at framtiden er, samtykker Edvardsen.

Før var det uvennskap mellom mange borgere i de to kommunen. Det er historie, sier begge.

– Vi konkurrerer på få områder og har veldig mye å vinne på å spille på lag. Men litt tuller vi med hverandre, sier ordførerduoen.

Ordførerne håper at en samling av fylkestingene i regionen kan bli en årlig foreteelse. De to aner ikke hva slags respons de får på ideen, men tror at den er så god at det blir gjennomført.

– Vi har ikke snakket med noen. Nå lanserer vi ideen!