– Jeg tror det er særs viktig at ungdom som har flyktet fra sitt hjem og nå står i en fortvilet situasjon, snarest mulig kan komme i gang med givende aktiviteter, sier fylkesråd for kunnskap og integrering, Bjarne Rohde (SV).

Fylkesråd Rohde (SV) ønsker å legge til rette for at flyktningene som nå kommer til Troms og Finnmark skal få muligheten til å komme i gang med skole eller arbeid så raskt som mulig. Nå ser fylkeskommunen på hvordan dette kan gjøres for de som kan få tilbud om videregående opplæring.

– For voksne betyr dette arbeidsmuligheter for de som kan. For ungdommer kan skole bidra til både opplæring og et sosialt liv som normaliserer hverdagen så langt det er mulig for de som har flyktet hit, forklarer fylkesråden.

Har dårlig tid

Hvor raskt dette vil være på plass kan fylkesråden ikke si nå.

– Vi jobber målrettet i administrasjonen og ut mot skolene for å se på hvordan vi på best mulig måte kan få ukrainske skoleelever i gang med skoleløpet. Det er selvsagt mye som må løses på kort tid, enten det gjelder praktiske spørsmål som logistikk og plass, eller språkopplæring og tolkning.

– Vi skal finne gode løsninger, samtidig som vi har bakhodet at vi har dårlig tid, sier Rohde.

Skolen er viktig samlingssted

Bortsett fra det rent faglige, som er en sentral del av dette, er det også andre årsaker til at fylkesråden ønsker å prioritere dette arbeidet.

– Vi står i en tragisk situasjon etter Putins voldsomme angrep på Ukraina. Som alltid er det uskyldige som må betale størstedelen av prisen. Vi må bidra det vi kan for at flyktninger som kommer til Norge finner en trygg havn her. Skolen er et viktig samlingssted for unge, et sted for læring og trygghet. Vi ønsker å inkludere ukrainsk ungdom i vårt skolefellesskap, og dermed samfunnet, så raskt som mulig. Jeg er sikker på at elever i Troms og Finnmark vil ta imot disse ungdommene med åpne armer og på den måten bidra til å gjøre livet deres litt lettere, sier Rohde.