Vinmonopolet har siden 2002 hatt butikk på Amfi Bertheus. De ønsker nå å flytte butikken til den nye delen av Larsneset som også skal huse restauranter, butikker og leiligheter. At man også må søke om ny salgsbevilling ble ikke oppfattet av organisasjonen det snart er tid for flytting.

– Ved en inkurie er det ikke fanget opp på et tidligere tidspunkt at ny søknad om beliggenhet er nødvendig, skriver jurist Marit Dugstad i et brev til Harstad kommune og ber at saken behandles så snart som mulig.

Nytt kart viser deler av kjøpesenteret

Planlagt butikkåpning er 17. november 2022.

Sammen med bevillingen følger også et kart som viser beliggenheten. Tegningen viser at Vinmonopolet havner ved siden av nye Bark spiseri, Princess og en ny burger-restaurant.

Organisasjonen sier at lokalene tilfredsstiller Vinmonopolets krav og arealbehov og har gode parkeringsforhold for kunder.

Får svar 8. november

– Vi imøteser svar på søknaden om godkjenning av beliggenhet så raskt som mulig, og er allerede orientert om at saken vil behandles i formannskapet 8. november 2022, skriver Dugstad.

I sakspapirene som er forberedt til nevnte møte skriver kommunedirektør Hugo Thode Hansen at søker har innehatt tilsvarende bevilling på samme adresse, og det foreligger ingen innvendinger til flyttingen.

Kommunedirektøren anbefaler at søknaden innvilges.